Shqipëri

Mediat sociale

Ne ju ftojmë që të bashkohet me komunitetin Fujifilm në rrjetin tuaj të preferuar social media:

Hapur Inovacionit Qendër Evropë

Një vend për të "bashkë-krijimit" e vlerave të reja me partnerët e biznesit: Inovacionit të Hapur përmes teknologjive të ekspertizës dhe thelbësore teknike Fujifilm.